Ledernetværk

Kom og bliv klogere på din egen ledelse sammen med andre. Ledelse er for mig noget, som vi deler.

Unik mulighed for netværk

Er du leder og vil du gerne styrke dit lederskab i et unikt netværk? Netværket er skræddersyet til dig, der er leder, og som gerne vil prøve et netværk, der inddrager naturen, heste og inspiration fra andre via virksomhedsbesøg. Vi afslutter året med gourmet hos Fru Larsen og en spændende lederhistorie fra Senior Vice President Ole Thomsen fra Ørsted. Din facilitator er Tina Halkiær Olesen, som har flere års erfaring som leder og rådgiver.

TEMAER TIL DE SEKS MØDER

 • Den 4. marts kl. 14 – 17 Hvad kan din ledelse? 
 • Den 22. April kl. 9 – 12 Hvornår bliver du i tvivl?
 • Den 13. maj kl. 14 – 17 Kan du være en robot?
 • Den 9. september kl. 15 -18 Udøver du bæredygtig ledelse?
 • Den 7. oktober kl. 9 – 12 Hånden på hjertet, hvad har du forandret?
 • Den 18. November kl. 17 – 21 Hvad er det sværeste ved at være leder?

Hvor: Voldbyholt 20, Hammel, dog ikke ved virksomhedsbesøg og afslutning

Pris: 6.000 kr. plus moms

Tilmeld dig på 25700110

#5 Fordi det giver mening at arbejde

Men hvordan finder jeg meningen i arbejdet, for det er ikke sikkert, at det er lige til højrebenet.  Når der er mening i mit arbejde, så arbejder jeg som en sindssyg. Honningkrukken lokker med spændende budskaber eller opgaver. Jeg lykkedes som menneske, jeg skaber en bedre verden, jeg spiller min kollega god, jeg kan se meningen med de beslutninger, der bliver truffet i min organisation. 

Nogle gange kan jeg nemlig godt blive i tvivl om, hvad der er mening og hvornår jeg er med til at skabe den. Jeg har egentlig altid været god til at finde en positiv version af det, som der måtte eller skulle gøres. Hvad enten det er sammenlægning af flere funktioner i en organisation eller opsigelse af mange medarbejdere i en krisesituation. Jeg har en grundlæggende positiv tilgang til verden, og det kan være med til at skabe mening for mig i mit arbejdsliv. Det er en balancegang for det ofte sker det, at den beslutning, som jeg skal eksekvere, ikke er velkommen. Medarbejderne bliver kede af eller sure, og nogle gang har jeg oplevet, at de slet ikke vil tale med mig. I de situationer kan det være vanskeligt at bevare optimismen. Det kan også virke som en rød klud for en medarbejder, der er ked af eller vred. 

Denne ugens staldtip er derfor, at du som leder være klar over, hvad der skaber mening for dine medarbejdere. Du skal gøre dig umage, for det vil gøre din og deres vej i arbejdslivet nemmere. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil skabe mening for dig som leder og for dem som medarbejdere. Grundlæggende vil din empati kunne sikre meningen for din medarbejder. 

Heste skaber mening for mig og jeg får hver dag en feedback, der er åben, ærlig og uden filter. De er ligeglade med mine titler og løn – nå ja så har de også den fine egenskab, at de ikke evner at lyve. Derfor kan det også svare sig at observere sine medarbejdere – bare en gang imellem, så træner du også din evne til at lytte.  

#4 Kærlighed til mennesket vil redde os

Kærlighed

Sidst handlede det om kærlighed til penge, men i dag handler det om kærligheden til mennesker. Hvis du skal lede andre eller samarbejde med andre mennesker, skal du grundlæggende have en kærlighed til mennesker. Jeg møder nogle gange mennesker, hvor kærligheden til dyr overskygger kærligheden til mennesker. I en periode i mit liv havde jeg det på samme måde, men grundlæggende elsker jeg mennesker. Det gør jeg, fordi det bevæger mig og det fylder mig glæde. Samarbejdet med andre om et mål giver mig en tro på menneskeheden og styrker min kærlighed til mennesker. Nogle gange kan tilliden til et menneske lide et knæk, og den erfaring skal nødvendigvis ikke tages med videre til andre relationer eller mennesker. De erfaringer, vi bringer videre i livet, er også nogle gange med til at begrænse os i vores interaktion med andre mennesker. Den indre leder skal hjælpe dig til at sikre, at du går ind i relationen med tilpas nysgerrighed og åbenhed. 

Ugens staldtip er: prøv at være til stede i nuet den næste uge uden bagtanke. Når ugen er slut, kan du passende reflektere over, hvad der var særlig rart ved det. Jeg bruger en bog til at skrive mine reflektioner ned, men pas på. For din evne til at se bagud, kan ødelægge din evne til at være i nuet. Men det kan være sundt at reflektere over, hvad ugen bragte af bagtanker eller kærlighed. Måske kom der også mere tillid i ligningen?

Dyrene giver dig ubetinget kærlighed – er der nogen, der siger.

Det oplever jeg også, men jeg oplever i højere grad dyrets evne til at være til stede her og nu uden bagtanke. Det er med til at styrke min relation med dyret (læs hesten). Hvis alle mennesker var her og nu tilstede uden bagtanke, tror jeg, at vores kærlighed til hinanden vil blive boostet. Vi ville skabe relationer, der bygger på tillid. Det betyder færre spekulationer over andres mulige bagtanker. For mig starter alting med mig, så jeg vil arbejde på at være her og nu uden bagtanker. Jeg vil ikke gøre mig til herre over, hvad der skal starte det for dig. Kan du bruge mine reflektioner til at skabe mere kærlighed fra et menneske til et andet, så er jeg lykkedes. Flere bagtanker var der ikke i denne mandags motivation. 

#3 For the love of money money money

Penge er en brik i vores samfund, som vi tilsyneladende ikke kan undvære. Engang sagde jeg noget naivt “fedt – det har arbejde bærer lønnen i sig selv”. Det fik både kolleger og en tillidsrepræsentant til at kigge lidt skævt til mig og med rette. For jeg får en løn for at udføre et arbejde og jeg tror faktisk ikke, at der er meget arbejde, at jeg vil udføre uden at få en løn. Men her kommer det frivillige aspekt ind. Hvis der er tilstrækkelig med mening i arbejdet, så er der områder, hvor vi gerne vil være frivillige. Jeg har været frivillig flere steder og det har altid været meget givende. Men jeg ville formentlig ikke have kunnet gøre det, hvis det ikke jeg havde et job, hvor jeg fik løn. Som leder skal du dagligt motivere dine medarbejdere til at være den bedste version af sig selv og sikre deres fortsatte udvikling.

Hvad er mening?

Mening i stillingen kan her spille en særlig rolle, hvor vi som ledere kan trække på de faktorer, der gør det frivillige arbejde værd at udføre og skaber mening. Da jeg var leder på Roskilde Internat var der så stor søgning til at være frivillig på internatet, at vi måtte have deciderede rekrutteringsrunder. En aften kom der omkring 200 mennesker og vi havde ikke plads. De stod udenfor og kiggede ind af vinduerne og alle rum var fyldt. Aspiranterne kunne se en mening med at hjælpe dyrene og ville gerne gøre det gratis. Selvom jeg i dag mener, at jeg skal have løn for mit arbejde, så er meningen også vigtig. Uden den kan jeg ikke blive i et job, selvom lønnen måtte være høj. 

Denne uges staldtip er derfor: Betal din medarbejder den rette løn. Brug så resten af tiden på at sikre, at tingene giver mening for den medarbejder. For når vi mennesker føler vi gør en forskel, så går vi langt. Det underbygges også flere steder, hos Krifa, apvportalen og detdumærker

Hvad er så den rette løn? Der er sikkert mange, der kan hjælpe dig med det, når du er leder. Men du har overblikket over medarbejdernes lønninger. Hvis du ser noget, der ikke harmonerer, så skal du gøre noget ved det. 

Jeg har brug for min løn

Samfundet er sådan indrettet, at jeg har brug for min løn til at sikre et sted at bo, klude til kroppen, heste, mad – ja alle de ting, man ikke kan leve uden. Billedet er fra Voldbyholt – vores gård, hvor vi afholder kurser, samarbejder og bor. Uden penge havde vi aldrig fået den. Alligevel er de bedste ting gratis, selvom vi elsker penge og det, der følger med. Det giver os mulighed for at indfri vores drømme og det har muliggjort, at jeg kunne starte min virksomhed som anpartselskab. Det sender et godt signal til kunder og samarbejdspartnere. Penge har betydet, at jeg har kunnet købe heste og skræddersy kurser til organisationer, der vil autentisk lederskab og relationer i deres teams. For mig er pengene midlet til at nå målet og dermed skabe mening i hverdagen. Jeg går stadig ind for #flerehesteiledelse og jeg er blevet spurgt om jeg mener det helt bogstaveligt. Det kan du få svar på i et af de kommende staldtip. Hvis du ikke kan vente, så er du velkommen til at ringe til mig på 25700110. 

#2 Mere to the point

Som leder skal du huske at fortjene dit lederskab, men du skal også huske, at du er ikke dommer, men leder – for mig er der en væsentlig forskel.  Du skal derfor indtænke, hvordan du fortjener dit lederskab i dag og hvad vil du gøre for at fortjene det i morgen. Når jeg rider, er jeg den, der sætter begrænsningen for hesten. Det er du også som leder, men også den, der skaber retningen og motivationen.

Sig det højt

I dag siger jeg højt for mig selv, hvad jeg gerne vil træne med hesten. Selvom den muligvis ikke forstår mig, så hjælper det mig til at få mit billede i hovedet til at komme i kroppen. Så kan jeg nemmere vise hesten, hvad jeg gerne vil have den til at gøre. Sådan er det også med ledelse, jo mere konsistens vi som mennesker oplever fra et andet menneske, jo nemmere er det at opbygge tillid. 

Tillid og handling

For mig har det alle dage handlet om at komme til sagen og være handlingsorienteret. Verden er dog ikke altid sådan indrettet, at der findes en løsning og dermed handling til alt. Derfor skal man nogle gange vende de lyttende ører til medarbejderne og til lederkollegerne. Det er en måde at fortjene sit lederskab på og vigtigst af alt er for mig at være konsistent. Det er med til at skabe tillid til dig som leder og som person. Jeg har haft som mål, at mine medarbejdere ved, hvor de har mig. 

Mit andet staldtip er, at du skal være konsistent og tydelig i din ledelse. Giv den advarsel eller påtale, hvis det er nødvendigt. Lad være med at gøre ingenting, for det er måske det værste, at du kan gøre. Lyt til medarbejderen og sørg for at bane vejen for vedkommende. Hvis du ser et popcorn, der er på vej til at poppe, så pop det. 

Så derfor mere to the point, så fortjener du dit lederskab. Så ved du også, at du har gjort, hvad du kunne. Til tider oplever jeg samarbejder, der bliver afsluttet, uden at begge parter, har gjort hvad de kunne. Men hvis du har været til stede i dit lederskab, er du også med til at fortjene det. 

Fortjen dit lederskab

Hvordan fortjener du dit lederskab og mindst lige så interessant, hvornår du ikke gør. For det er der, at din reflektion skal træde op og sikre, at du er til the point. Hverdagens leder ved, at vi aldrig altid er den gode leder eller den dårlige. Vi er mennesker med ansvar for andre mennesker og deres udvikling. Brug #flerehesteiledelse #hverdagensleder, når du deler dine oplevelser. Næste uge skal vi kigge nærmere på kærligheden til penge, og hvorfor den er vigtig. 

#1 Staldtip til hverdagens ledere

Staldtip

Et staldtip i overført betydning er et særlig godt råd eller forslag, der gør det muligt at klare sig bedre. Jeg kommer nu med en serie af staldtips til dig, der vil være en bedre leder. Følg med her og start ugen med mit staldtip. Det efterfølges af Onsdags Overvejelser. For mig er der ikke en rigtig og forkert vej, det afhænger af menneskerne og situationen. Der skrives så meget om den gode leder og den dårlige leder, som kan give inspiration. Men ingen af os er altid den gode leder eller aldrig den dårlige leder. Derfor vil jeg gerne skrive mine staldtips til hverdagens leder, hvor der er såvel gode som dårlige dage. Målet er at få så mange gode dage som muligt, som hverdagens leder.

Min første pony

Min første konkurrencepony var sort og hvid. Det symboliserede ganske godt, hvordan jeg som barn så verden. Det var enten eller, hvilket til tider har betydet, at jeg har handlet kompromisløst. Den lærte mig også nuancerne og alt det, der er mellem det sorte og det hvide. Cheri, som den sortbrogede pony hed, lod mig aldrig hvile på laurbærrene. Hver dag var en dag, hvor jeg skulle fortjene at være leder for hende. Det har givet en vis konsistens i mit lederskab som voksen. Ledelse er ikke rolle, hvor man kan hvile på tidligere tiders resultater eller rideture, hvor det var gået godt. Lederskabet skal fortjenes – hver dag. Hvordan gør man så det? Jeg arbejder med balance mellem mit hoved og min krop. Til det hjælper hesten mig i det daglige. Det kan være svært i en digitaliseret hverdag, hvor alt foregår via devices – specielt hvis man er vild med at være på mailen eller nettet.

Hesten sikrer, at du kommer i din krop og mærker, hvem du er. Dine naturlige instinkter træder frem og du kommer naturligt udenfor din komfortzone, også selvom du er vant til heste. Det betyder meget for dig, dine omgivelser og dem, som du leder. Samtidig træner du din evne til at være her og nu samt at træffe beslutninger – det gør dig til en bedre leder. Derfor argumenterer jeg for flere heste i ledelse og har startet en række staldtips til dig, der gerne vil reflektere over din lederskab.

Mit første staldtip kommer her:

Gå fra hoved til krop hver dag og gør det til en vane. Det giver dig overskud til at træffe beslutninger og bevare roen i pressede situationer. Kan du kombinere det med naturen, så bliver det bare endnu bedre.

Jeg sætter heste ud hver morgen og det er den perfekte start på dagen for mig. Så min dag starter i kroppen sammen med hestene i naturen. En gang startede jeg altid med at tjekke mails for at se, hvad der var sket siden, at jeg gik i seng. Som oftest var der ikke sket ret meget, og jeg havde haft bedre af at gå en tur eller lave yoga. Det har jeg valgt at lave om på, og det kan du også. Del dine oplevelser og råd med #flerehesteiledelse og #hverdagensleder, så vi alle kan få inspiration til at blive bedre ledere og udøve bedre ledelse.

Lederudvikling – hvordan gør du?

Jeg har sat mig for at undersøge, hvad du får ud af din lederudvikling og hvorfor du vælger den. Jeg vil gerne afdække, hvad det er, der gør, at du vælger en bestemt metode fremfor en anden. Hvornår ved du, at du er klar igen til næste program, forløb eller kursus? Der bruges meget krudt på lederudvikling, så hvordan ser vi, at vi får bedre ledere? Krifa udgiver indeks for “God arbejdslyst“, hvor ledelse er en af de syv faktorer, der har effekt på din arbejdslyst. Ledelsesfaktoren har ikke den største faktor til at øge arbejdslysten, men der er et stort potentiale. Særligt lederens evne til at sætte en klar retning er værd at mestre, da det påvirker arbejdslysten væsentligt. Jeg designer målrettede forløb, hvor du som leder bliver bedre til at sætte retning med empati og respekt.

Derfor vil jeg gerne i kontakt med dig, der er leder med personale. Jeg vil nemlig gerne blive klogere på, hvad ledelsesudvikling gør for lederne, som i sidste ende påvirker medarbejderne.

 • Har du lyst til at gøre mig klogere på ledelse?
 • Hvordan du sammensætter din lederudvikling?
 • Hvad har været afgørende for dit valg?
 • Hvordan ser du resultaterne?

…så skriv til mig på tina@halkiaer.dk, så vi kan aftale tidspunkt for telefoninterview. Alle der deltager får mulighed for at vinde en billet til Ledelsens dag den 28. november 2019, som er arrangeret af Lederne. Vinderen findes ved lodtrækning den 1.  november.2019 og får direkte besked. Målet er også at lave endnu bedre forløb for lederne, men først jeres tanker. Læs mere om hesteassisteret træning her.

 

Mød mig på messe

HR Træfpunkt

Jeg har fået en enestående mulighed for at deltage på messen HR Træfpunkt den 2.-3. oktober. Kom og mød mig til en snak om flere heste i ledelse, og hvordan hesten kan påvirke dit arbejdsliv. Jeg glæder mig rigtig meget og hvor meget jeg end gerne ville, så har jeg ikke hest med. Jeg lover, at det bliver spændende alligevel, og ser frem til at høre om dig og dine udfordringer. Læs mere om messen på DANSK HR. Her kan du også læse mere om foreningen, der har flere spændende tilbud til deres medlemmer.

Hvorfor bruger vi heste?

Flere spørger til, hvorfor bruger I heste til træning af mennesker? Hestene har en unik evne til at spejle den menneskelige adfærd, hvorfor du får feedback med det samme. Samtidig ser hesten dig og ikke alle de forskellige lag, som mennesker indeholder. Derfor får du en feedback, der ser dig og som ikke er dømmende. Det er en anderledes måde at få feedback på end vi som mennesker er vant til og det betyder meget for vores egen reflektion over egen adfærd. Vi kunne også bruge rådyr, men de har ikke samme tradition for at arbejde med mennesker som hesten har.

Derfor bruger vi heste, og du kan læse mere om vores kommende arrangementer her.

Lederudvikling der skaber resultater

Hvornår skaber lederudvikling udvikling?

Hvor mange ressourcer i form af timer og penge bliver der brugt på at træne og udvikle ledere? En tommelfingerreglen siger, at det tager omkring 6 år at blive udviklet til at være leder. Derefter følger kontinuert lederudvikling resten af livet, hvis man vel at mærke bliver i lederjobbet. Bliver der fulgt op på og sikret, at det investerede bærer frugt og skaber de ønskede resultater?

I dag er der mange artikler og bøger, der handler om den gode leder, som skaber trivsel og samtidig skaber bæredygtige resultater. Det er naturligvis vigtigt, når der i Danmark næsten er 430.000 medarbejdere, der dagligt oplever stress symptomer på job. Så derfor skal lederen kunne skabe tryghed blandt sine medarbejdere, så de møder frem i den bedste version af sig selv. Her spiller hesten en helt særlig rolle til træning af det autentiske lederskab.

Hvad er komfortzonen for en størrelse?

Som leder har du en særlig forpligtelse til at kunne lede dig selv. Når du kan lede dig selv, evner du også at lede andre. Jeg har altid sat stor pris på de muligheder for udvikling, som lederjobbet har givet. Men de indsigter jeg har fået sammen med hestene har givet mig selvindsigt, som jeg ikke har fået andre steder.

Som en kursist udtrykker det: “Ikke i min vildeste fantasi har jeg troet, at jeg kunne det med hestene, som jeg gjorde til kurset.”

Når man flytter på sin komfortzone, så bliver man klogere på sig selv og kan give det videre til andre. Derfor giver det værdi at bruge heste til at træne lederskab. Du træner dine lederstile i et lukket rum, hvor du kan prøve forskellige løsninger af. Fremtiden tilhører de læringsagile, så her kommer du foran i bussen eller i flyet eller i dronen.

Hvorfor skulle du vælge at inddrage hesten til at træne og udvikle dit lederskab?

 • Din autencitet som menneske træder frem, da det er den, som hesten flytter sig for. Den har du brug for, når du kommer hjem og to medarbejdere er i konflikt med hinanden. Eller når du skal tage den svære samtale. Eller hvis din organisation konstant er på en rejse mod nye mål. Det giver udfordringer med at skabe ro, tryghed og stabilitet, hvorfor din autencitet som leder er vigtig. Den gode leder tør være sig selv, men anerkender også ensomheden ved ledelse.
 • Du får øjeblikkelig feedback på din adfærd, da hesten som byttedyr er super sensitiv. Når jeg bevæger mig mod hestefoldene, kan hestene på 200 meter se, hvordan jeg har det. Den luksus har vi ikke som ledere, da det kan være svært at se de forskellige lag, som vi som mennesker oparbejder gennem livet. Hestene giver dig tilbagemelding her og nu, som giver dig mulighed for at reflektere over dit lederskab og hvor du vil hen med det. Samtidig tænker hesten ikke over din titel eller status, men mærker din tilstedeværelse.
 • Du træner dine evner til at sætte mål – det kan du også bruge, når kurset er slut. Det er nemlig en ret vigtig egenskab for en leder. I dag skal der sættes mål hele tiden og nogle gang skal man også evne at skrotte målene til fordel for nye muligheder og retninger. Samtidig træder du udenfor din komfortzone (særligt hvis du aldrig har arbejdet med heste) og lærer at lede gennem uro og usikkerhed. Det vokser du af og dermed udvikler du dig som leder.

 

Contact

Skal du med på rejsen?

Vi står klar til at skræddersy jeres forløb, så kontakt os vedr. mulige datoer.

Lederudvikling

Lederforløb kan skræddersys til jeres behov med 2-10 deltagere og fra 1-3 dages varighed. Vi afholder kurser med ledere fra en organisation eller kurser med ledere fra forskellige organisationer.

Teambuilding

Vi står klar til at hjælpe jeres team til en stærkere kommunikation og fælles mål. Der kan være op til 15 deltagere med en varighed fra et par timer til flere dage. Kontakt os for mulige datoer.

Individuel coaching

Som leder kan man have brug for et individuelt forløb, hvorfor vi også tilbyder individuelt opsatte forløb. Vi er klar med kalenderen.

RING: +45 25 700 110

Contact