Lederudvikling der skaber resultater

08/07/2019
08/07/2019 tina

Hvornår skaber lederudvikling udvikling?

Hvor mange ressourcer i form af timer og penge bliver der brugt på at træne og udvikle ledere? En tommelfingerreglen siger, at det tager omkring 6 år at blive udviklet til at være leder. Derefter følger kontinuert lederudvikling resten af livet, hvis man vel at mærke bliver i lederjobbet. Bliver der fulgt op på og sikret, at det investerede bærer frugt og skaber de ønskede resultater?

I dag er der mange artikler og bøger, der handler om den gode leder, som skaber trivsel og samtidig skaber bæredygtige resultater. Det er naturligvis vigtigt, når der i Danmark næsten er 430.000 medarbejdere, der dagligt oplever stress symptomer på job. Så derfor skal lederen kunne skabe tryghed blandt sine medarbejdere, så de møder frem i den bedste version af sig selv. Her spiller hesten en helt særlig rolle til træning af det autentiske lederskab.

Hvad er komfortzonen for en størrelse?

Som leder har du en særlig forpligtelse til at kunne lede dig selv. Når du kan lede dig selv, evner du også at lede andre. Jeg har altid sat stor pris på de muligheder for udvikling, som lederjobbet har givet. Men de indsigter jeg har fået sammen med hestene har givet mig selvindsigt, som jeg ikke har fået andre steder.

Som en kursist udtrykker det: “Ikke i min vildeste fantasi har jeg troet, at jeg kunne det med hestene, som jeg gjorde til kurset.”

Når man flytter på sin komfortzone, så bliver man klogere på sig selv og kan give det videre til andre. Derfor giver det værdi at bruge heste til at træne lederskab. Du træner dine lederstile i et lukket rum, hvor du kan prøve forskellige løsninger af. Fremtiden tilhører de læringsagile, så her kommer du foran i bussen eller i flyet eller i dronen.

Hvorfor skulle du vælge at inddrage hesten til at træne og udvikle dit lederskab?

  • Din autencitet som menneske træder frem, da det er den, som hesten flytter sig for. Den har du brug for, når du kommer hjem og to medarbejdere er i konflikt med hinanden. Eller når du skal tage den svære samtale. Eller hvis din organisation konstant er på en rejse mod nye mål. Det giver udfordringer med at skabe ro, tryghed og stabilitet, hvorfor din autencitet som leder er vigtig. Den gode leder tør være sig selv, men anerkender også ensomheden ved ledelse.
  • Du får øjeblikkelig feedback på din adfærd, da hesten som byttedyr er super sensitiv. Når jeg bevæger mig mod hestefoldene, kan hestene på 200 meter se, hvordan jeg har det. Den luksus har vi ikke som ledere, da det kan være svært at se de forskellige lag, som vi som mennesker oparbejder gennem livet. Hestene giver dig tilbagemelding her og nu, som giver dig mulighed for at reflektere over dit lederskab og hvor du vil hen med det. Samtidig tænker hesten ikke over din titel eller status, men mærker din tilstedeværelse.
  • Du træner dine evner til at sætte mål – det kan du også bruge, når kurset er slut. Det er nemlig en ret vigtig egenskab for en leder. I dag skal der sættes mål hele tiden og nogle gang skal man også evne at skrotte målene til fordel for nye muligheder og retninger. Samtidig træder du udenfor din komfortzone (særligt hvis du aldrig har arbejdet med heste) og lærer at lede gennem uro og usikkerhed. Det vokser du af og dermed udvikler du dig som leder.

 

Contact

Skal du med på rejsen?

Vi står klar til at skræddersy jeres forløb, så kontakt os vedr. mulige datoer.

Lederudvikling

Lederforløb kan skræddersys til jeres behov med 2-10 deltagere og fra 1-3 dages varighed. Vi afholder kurser med ledere fra en organisation eller kurser med ledere fra forskellige organisationer.

Teambuilding

Vi står klar til at hjælpe jeres team til en stærkere kommunikation og fælles mål. Der kan være op til 15 deltagere med en varighed fra et par timer til flere dage. Kontakt os for mulige datoer.

Individuel coaching

Som leder kan man have brug for et individuelt forløb, hvorfor vi også tilbyder individuelt opsatte forløb. Vi er klar med kalenderen.

RING: +45 25 700 110

Contact