Emotionel intelligens

07/06/2022
07/06/2022 tina

Du bliver udfordret…

når gang du møder ind på job, og den næste stresssygemelding lige er tikket ind. Dit team er presset, og det er du også. Hvordan vælger du at tackle situationen? Hvordan kører din indre dialog? Hvad mærker du, hvis du tillader dig selv at mærke? For det er ikke sikkert, at du kender dig selv godt nok til at vide, hvordan du skal bevæge dig videre herfra. Måske bliver det dig næste gang, der   trækker en stress-sygemelding. Det behøver ikke at være sådan, men hvis du skal ændre noget for andre, skal du også være i stand til at ændre dig. Du kan nemlig ikke ændre andre, men du kan ændre dig selv og dit eget perspektiv på medarbejderen, situationen, teamet… For at kunne ændre noget ved sig selv, er det vigtigt at kende dig selv. Det er her, at du kan vælge at blive testet. Mange test kan tages hurtigt og gratis på internettet, men hvis du gerne vil et step videre og få en reel handlingsplan til dit fortsatte lederskab, så vælger du EQ-i 2.0.

Hvad er EQ-i 2.0?

Det er en test, beskæftiger sig med den enkelte leders sociale og følelsesmæssige styrker og svagheder. Omfattende forskning med EQ-i i mere end 20 år har vist, at fokus på og udvikling af disse kompetencer har stor betydning for mange både hårde og bløde faktorer i erhvervslivet. Mere end 1 million på verdensplan har anvendt testen til at vurdere og udvikle deres følelsesmæssige intelligens erhvervslivet. Så det er et godt sted at starte, når du skal håndtere de krav, som arbejdspladsen stiller til dig. Herunder også de krav, som du måske stiller til dig selv.

Mit eget resultat af testen har givet mig input til områder, hvor jeg kan blive bedre som leder, men har også givet input til selvledelse i det daglige. Fx. har jeg gennem min tid som leder deltaget i flere personprofil-test, men fælles var, at der ofte var tale om statiske test, hvor der ikke er mulighed for at genteste og dermed se en eventuel udvikling. Sådan er det ikke med EQ-i 2.0. hvor du kan genteste for at måle en eventuel udvikling hus den enkelte.

Hvorfor skal du se dig selv i spejlet?

Det skal du, da du skal kende dig selv, din indre stemme og hvordan du reagerer i forskellige situationer. Hvordan afspejler din indre stemme sig i dit kropsprog? Jo bedre du kender dig selv og hvordan du reagerer i forskellige situationer. Så jo bedre du kender dine følelser og din evner til at håndtere følelser, jo bedre kan du sikre dit teams resultater og trivsel. Så ender du ikke med at være blokaden for dit team, men kan i stedet være den leder, som situationen kræver. Du kan være helt sikker på, at teamet har spottet, at der måske ikke er sammenhæng mellem det du siger, og de signaler, som du sender. Så derfor skal du kende dig selv, så du kan kommunikere med teamet på en troværdig og autentisk måde.

Fem vigtige spørgsmål

  • Hvad har du gjort for, at teamet har høj trivsel og skaber resultater?
  • Hvad kan du gøre for at lytte mere til teamet?
  • Er der information, som du ignorerer (bevidst og ubevidst?)
  • Hvordan er dit stress niveau (hvis du kun skal fortælle det til dig selv?)
  • Hvilke værdier kommunikerer du til teamet (verbalt og nonverbalt?)

 

 

Contact

Skal du med på rejsen?

Vi står klar til at skræddersy jeres forløb, så kontakt os vedr. mulige datoer.

Lederudvikling

Lederforløb kan skræddersys til jeres behov med 2-10 deltagere og fra 1-3 dages varighed. Vi afholder kurser med ledere fra en organisation eller kurser med ledere fra forskellige organisationer.

Teambuilding

Vi står klar til at hjælpe jeres team til en stærkere kommunikation og fælles mål. Der kan være op til 15 deltagere med en varighed fra et par timer til flere dage. Kontakt os for mulige datoer.

Individuel coaching

Som leder kan man have brug for et individuelt forløb, hvorfor vi også tilbyder individuelt opsatte forløb. Vi er klar med kalenderen.

RING: +45 25 700 110

Contact